Lid worden

Lid worden
Lid worden van de voetbalvereniging EEC?
Je kunt je eenvoudig aanmelden door het inschrijfformulier volledig in te vullen, te ondertekenen en op te sturen naar het secretariaat.
Indien je ouder dan 11 bent dien je ook 2 pasfoto’s en een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee te sturen.
Deze gegevens zijn nodig om een spelerspas bij de KNVB aan te kunnen vragen.

Heb je al eerder bij een andere vereniging gevoetbald en wil je de overstap naar EEC maken dan is er in de meeste gevallen een overschrijving nodig.
Neem in dit geval contact op met het secretariaat.

Klik hier voor de contactgegevens van het secretariaat


Proef draaien
Voordat je daadwerkelijk lid wordt kun je ook besluiten om eerst een aantal trainingen bij wijze van proef mee te maken om een indruk te krijgen van de club en je mogelijke medespelers.
Een en ander is geheel vrijblijvend. Voor informatie kun je contact opnemen met het secretariaat.


Regels lidmaatschap en contributie
1.Het verenigingsjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni het jaar daarop.
2.Het lidmaatschap wordt aangegaan voor 1 seizoen. Dat betekent dat men contributie verschuldigd is voor een heel seizoen. Het maakt daarbij niet of men de contributie in een keer of in twee keer voldoet.
3.Het lidmaatschap kan pas worden opgezegd als de contributie voor (de rest van) het seizoen is betaald.
4.Opzeggen kan alleen schriftelijke bij de secretaris en moet voor 1 mei gebeuren. Na 1 mei wordt het lid geacht lid te blijven en dus ook het seizoen daarop contributieplechtig te zijn.


Inning contributie via automatische incasso
De contributie wordt door middel van automatische incasso geïnd.
Hiervoor moet het nieuwe lid de vereniging machtigen het bedrag van zijn/haar rekening te mogen innen.
De gegevens voor de machtiging maken deel uit van het inschrijfformulier.


Wedstrijden
De wedstrijden worden gespeeld in KNVB competitieverband.
De wedstrijd tenues (shirts, broeken en sokken) worden in principe door de club beschikbaar gesteld. Spelers dienen zelf te zorgen voor:
- voetbalschoenen
- scheenbeschermers (verplicht tijdens wedstrijden!)
- douchespullen

Het wedstrijdprogramma wordt via e-mail aangekondingd en staat tevens op de EEC site (www.vveec.nl)

Per team zijn er één of meerdere leiders.
Van de leiders van de teams komt eventuele aanvullende informatie t.a.v. het wedstrijdprogramma of van taken.


Vrijwilligerswerk
Binnen de vereniging zijn veel taken te vervullen en ook hiervoor kan een beroep op jou gedaan worden.
Te denken valt aan het draaien van een kantinedienst, onderhoud van het sportpark, etc..


Trainingen
Per week wordt er afhankelijk van het team waarin je komt te spelen, 1 of 2 keer getraind. Spelers dienen voor de trainingen zelf voor hun kleding te zorgen:
- broek, shirt, sokken
- eventueel trainingspak
- voetbalschoenen
- scheenbeschermers
- douchespullen