Vergadering Club van 25 => Ideeën gevraagd

22-04-2011

Club van 25

 

Binnenkort zal er weer een algemene ledenvergadering worden gehouden van de club van 25. Tijdens deze vergadering zal o.a. aan de orde komen waar het door de leden gespaarde bedrag aan wordt besteed.

Graag willen we alle leden van de club van 25 oproepen hun idee (bestedingsdoel) per e-mail of schriftelijk aan ons toe te zenden. Let op: alleen de per e-mail of schriftelijk ontvangen ideeën worden in behandeling genomen (en niet de mondelinge).

Vervolgens gaan we alle ideeën verzamelen en eventueel verder uitwerken en concretiseren.

Tijdens de algemene ledenvergadering van de club van 25, zal samen met de aanwezige leden worden besloten aan welk idee of welke  ideeën invulling wordt gegeven.

Ideeën graag vóór 22 april 2011 e-mailen naar:

erwinhermelink@hotmail.com of e.hermelink@hdaccountants.nl

Of per post naar:

Erwin Hermelink, Wolgastraat 15, 9406 RX Assen

 

Namens de Club van 25

Ko Huizing, Erwin Hermelink en Fabian Wolf