Verslag algemene ledenvergadering Club van 50

03-11-2011

Op donderdag 20 oktober 2011 heeft de algemene ledenvergadering van de Club van 50 plaatsgevonden.

Tijdens deze vergadering hebben de leden besloten aan welke doelen het gespaarde bedrag van ongeveer € 5.500,-- wordt besteed. Dit is als volgt samen te vatten:

De eerste keuze is gevallen op de aanschaf van een nieuw huisje bij de ingang van het voetbalveld. De kosten worden geraamd op € 1.000,-- tot € 1.500,--.

Verder is afgesproken dat er altijd € 500,-- in kas blijft van de Club van 50 en dat niet alles wordt uitgegeven.

De rest van het geld (ongeveer € 4.000,--) zal gaan naar verlichting op het trainingsveld.

NB: uitvoering van de doelen zal pas plaatsvinden als de tunnel onder de N34 is aangelegd en de werkzaamheden zijn afgerond.

Namens de Club van 50