Ledenvergadering Club van 25 EEC

23-02-2015

                               Club van 25 EEC

 

De algemene ledenvergadering van de club van 25 wordt gehouden op:

Donderdag 16 april 2015

Aanvang: 21.15 uur

Tijdens deze vergadering maken de leden een keuze aan welk(e) doel(en) het gespaarde bedrag besteed zal worden. Het gespaarde bedrag bedraagt ongeveer € 4000,-. Daarom vragen we jullie om ideeën via de mail, post of mondeling aan ons kenbaar te maken, voor dinsdag 7 april.

Email kan verstuurd worden naar: fabianwolf@live.nl

Post kan verstuurd worden naar:

Club van 25 EEC
Oosterheem 6
9531LA
Borger

Dus leden van de Club van 25, komt allen op deze datum.

Namens de Club van 25,

Erwin Hermelink, Ko Huizing en Fabian Wolf