Jaarverslag Club van 50 seizoen 2014 – 2015

07-06-2015

Jaarverslag Club van 50 seizoen 2014 – 2015


Op 16 april 2015 heeft de algemene ledenvergadering van de Club van 50 plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering is aan de orde geweest waaraan het gespaarde saldo zou worden besteed. Hierbij is gekozen voor de volgende ideeën die ten uitvoer zullen worden gebracht:


- Nieuwe televisie in de kantine

- Bijdrage van € 1.000,-- in het kledingfonds 

- Upgrade EEC-laptop SSD kaart

- Restant saldo bestemd voor bijdrage overkapping voor de kantine


De eerste drie ideeën zijn inmiddels uitgevoerd. Voor het laatste punt wordt eerst nader onderzoek gedaan.


Verder hebben Ko Huizing en Fabian Wolf in de vergadering kenbaar gemaakt de commissie Club van 50 te zullen verlaten. Dennis ter Steege en Mark Wanders hebben zich aangemeld als vervangers.


Namens Club van 50